Forum idag.

Forum nybyggt 1964.

Gamla teatern som revs 1963.

Historia

Forum – Ett kulturkvarter växer fram.

Forum som idag fyller hela kvarteret Storken har byggts till och byggts om under många år. Den första bebyggelsen i kvarteret Storken var häststallar som tillhörde Oskarshamns Gästgiveri, Hotell Kung Oscar, de var placerade på mark där Södra Långgatan har sin sträckning idag. Här följer några årtal i Forums historia.

1887 Gatunamnet Södra Långgatan nämns i hela sin sträckning från
Slottsgatan till Stengatan inom den nyreglerade staden
Oskarshamn.
1895 Oskarshamns Arbetarebostadsförening genom disponent Mauritz
Linder fick tillstånd att uppföra bostadshus med uthus på tomten
584 vid Södra Långgatan, Storken 1.
1902 Oskarshamns Byggnadsförening fick den 15 maj tillstånd att
uppföra en förenings- och festlokal på tomten 585, Storken 2.
Idén genomfördes aldrig.
1903 Oskarshamns Teateraktiebolag fick tillstånd att uppföra en
teaterbyggnad på tomten 585, Storken 2.
1904 23 september, Invigs Oskarshamns teater vid Södra
Långgatan. Med Frans Hedbergs uppsättning av
”Bröllopet på Ulfåsa”.
1957 Diskussioner om ett nytt Folkets Hus i stadsfullmäktige.
1961 En utredning visar att 600 000 kronor inte räcker för
att bygga om teatern till en acceptabel teater.
1963 I april rivs gamla teatern.
1964 3 oktober, invigs nya Forum av finansministern Gunnar Sträng.
1974 Förvärvas en fastighet med tre byggnader i kvarteret. Den
äldsta ligger vid Hantverksgatan och är från 1800-talets mitt.
Den andra ligger vid Södra Långgatan och är uppförd 1906
och till den hör också ett gårdshus från 1933.
1975 De tre byggnaderna rivs för att ge plats åt det nya Kulturhuset.
1976 Det nya Kulturhuset invigs 12 december. Det inrymmer
Stadsbibliotek, Sjöfartsmuseum, museum för Döderhultarns
träskulplurer, Hörsal samt kontor för kulturförvaltningen.
1985 Forums Atriumgård byggs igen för att bli ett nytt större
konferensrum, Atriumsalen.
1987 Forumteatern renoveras för att anpassas till moderna krav
på teknik och säkerhet. En ny huskropp byggs för att inhysa
Kalmar Läns Musikstiftelse och Oskarshamnsensemblen,
nuvarande Camerata Nordica. I de nya lokalerna finns olika
repetitionsrum och kontor. Invigningen av den renoverade
teatern och de nya lokalerna hålls 25 maj med ett program
bestående av 1900-tals musik av Bartók, Wirén och Bloch.
2004 Forum bygger om kontorslokaler till hotell. När Hotell Rum Oscar
står färdigt finns det 22 hotellrum för uthyrning.
2005 Forum bygger om kontorslokaler till kontorshotell.
Oscarshamns Business Center blir färdigt 2006 och innehåller
13 kontor.
2006 Forum bygger om kontorslokaler till vandrarhem. STF
Vandrarhem Oscar invigs i juni.
2007 Kulturhusets lokaler renoveras och Möjligheternas rum byggs.