Kommunresurs

Vi som grundat kommunresurs har en bred erfarenhet inom offentlig sektor, speciellt inom områdena verksamhetsstyrning, controlling, redovisning och revision. Vi har i olika yrkesroller upplevt arbetsuppgifter och processer som vi med hjälp av teknik och effektivisering kan förbättra och göra mer användarvänliga. Dessa tekniska lösningar bygger vi nu och erbjuder er. Vår stora erfarenhet av offentlig sektor gör att vi har god inblick i detaljerna och samtidigt en gedigen kunskap om de stora processerna, vilket gör att vi hittar effektiva helhetslösningar som passar er verksamhet.