Om Forum

Ett hus med många möjligheter. Sedan drygt 50 år tillbaka är Forum samlingsplats för teater, konserter och konferenser i Oskarshamn. Under årens lopp har Forum utökats med bland annat hotell, vandrarhem, Oscarshamn Business Center och ytterligare en rad olika verksamheter. På Forum är det alltid full fart från tidig morgon till sen kväll. Vår vision är att vara den självklara platsen för möten och evenemang vid Smålandskusten.


Stiftelsen Forum

Forum har sedan starten ägts och drivits av Stiftelsen Forum.
Stiftelsen Forums styrelse utses av kommunfullmäktige.


Övrig verksamhet i byggnaden & kvarteret

På Forum ryms betydligt mer än bara den egna verksamheten. Här har också Camerata Nordica – som är en av Sveriges främsta kammarorkestrar och ingår i Kalmar Läns Musikstiftelse – sin hemvist med övningslokaler och kontor. Se mera på www.camerata.se

I byggnaden huserar även ett antal företag och organisationer. Dels i kontorshotellet Oscarshamn Business Center, dels i Forums övriga kontorslokaler.
Forum är beläget i Oskarshamns kulturkvarter och är sammanbyggt med Kulturhuset som bland annat rymmer Döderhultarmuseet, Sjöfartsmuseet, Stadsbiblioteket, Bildarkivet, Folkrörelsearkivet, Kalmar Läns Arkivförbund och kulturförvaltningens administration. Se mera på www.oskarshamn.se

Vårt miljöarbete

Vår ambition med miljöarbetet är att arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet och vara ett bra miljöval för våra gäster. Vi strävar efter att ständigt minska vår miljöpåverkan genom att aktivt minska användningen av vatten, el och värme/kyla. Vårt miljötänkande ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del av vårt dagliga arbete.