Kulturarvsseminariet 2021

Datum: 2021-11-23
Tid: 08.30-16.30
Kategori: Seminarium

Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv. Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och överlevnad. För kreaturen var skogen länge den viktigaste betesmarken. Men även mindre välkända verksamheter har skogen att tacka för sin existens. Skogen har också bidragit till ett rikt kulturarv med alla historier om skogsrår och andra väsen. Under årets kulturarvsseminarium tar vi oss an temat SKOGEN på olika sätt. Ta del av och inspireras av föreläsningar om skogens kulturhistoria och framtid, berättelser om skogens väsen och mycket mer.

Seminariet är kostnadsfritt, men bokning bör göras senast 17 nov.

Anmälan görs via länk:   Kulturarvsseminarium Nortic

Anmälan om specialkost/allergier görs senast 19 nov,
till: pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se
eller: reception@kalmarlansmuseum.se

Varmt välkommen!

Tillbaka till kalendern