Kulturarvsseminarie -23

Datum: 2023-11-07
Tid: 09.00-16.00
Kategori: Föreläsning

I årets upplaga av Kulturarvsseminariet tar vi oss an ortnamn och
dialekter i vårt avlånga län. Varför heter platser och orter som
de gör och varför uttalar vi och benämner saker och företeelser
på så olika sätt? Vad kan vi egentligen förstå av en plats historia
genom dess namn?

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för
deltagare krävs. Formell inbjudan och program kommer efter
sommaren. Anmäl dig redan idag via kalmarlansmuseum.se
för att säkra en plats!
För mer information: Pia-Lena Björnlund, museipedagog på
Kalmar läns museum, pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se,
0480-45 13 04
Varmt välkommen!
Örjan Molander, Länsmuseichef Kalmar läns museum
Birgitta Eriksson, Länsantikvarie Länsstyrelsen Kalmar län

Tillbaka till kalendern