Samverkan med delaktighet och kraft!

Hela Sverige Kalmar län bjuder in norra länet till inspirationsföreläsning tillsammans med samhällsentreprenören och inspiratören Nils Philips. Föreläsningen äger rum på Forum i Oskarshamn fredag den 10 maj med start kl. 14:00.

Nils Philips har arbetat i nästan 10 år med regionala och lokala utvecklingsfrågor, utifrån ett gräsrotsperspektiv. Han brinner för att lösa gemensamma lokala eller globala problem och utmaningar genom att gå samman och organisera sig på gräsrotsnivå.

Under eftermiddagen kommer vi att få ta del av Nils Philips erfarenheter och kunskaper som Nils är bland annat ordförande i den ideella utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans som tagit utvecklingen i bygden ett steg vidare och bildat ett utvecklingsaktiebolag.

Några goda exempel från Röstånga Tillsammans:

  • Gemensam fruktpress
  • Bygdebuss
  • Nya bostäder
  • Konsthall
  • Restaurang Stationshuset
  • Fastighetsköp

Varmt välkommen till en inspirerande eftermiddag!

Anmäl dig via länken senast den 8 maj!