Camerata Nordica -45år

Datum: 2019-11-20
Tid: 19.00
Kategori: Konsert

2019 är det 45 år sedan Camerata Nordica bildades i Oskarshamn. För att uppmärksamma jubiléet har Camerata Nordica bjudit in den välkände trombonisten, kompositören och dirigenten ”maestro” Christian Lindberg.

I programmet hitta vi solokonserter av Telemann och L-E Larsson. Lindberg kommer också att dirigera ett eget verk för stråkorkester. Som avslutning får vi lyssna till ett mycket speciellt stycke som Lindberg kallar ”Kundraan”, skrivet för trombon, stråkar och berättande text.

Under ledning av Cellerina Park, som regelbundet medverkar i orkestern, kommer Camerata Nordica också att framföra ett divertimento av Mozart och Serenad av Wirén.

Konserten har fritt inträde.

Tillbaka till kalendern