I egenskap av fullservicebyrå utför Idermark och Lagerwall alla delar i arbete med reklam, marknadsföring, information och kommunikation. Vi åter oss såväl helhetsgrepp som enskilda moment beroende på vår uppdragsgivares önskemål och behov. I vårt dagliga arbete med att bistå våra kunder med såväl strategi som planering och produktion ingår strategisk rådgivning, framtagande av grafiska- och kommunikativa plattformar, art direction, originalframställan, copywriting, anpassning för tryckta och digitala medier, etc. Företaget har funnits sedan 2006.

Läs mer på idermarklagerwall.se

e-mail: info@idermarkochlagerwall.se